Կենտրոն, Վարդանանց փող. 69

Կենտրոն, Վարդանանց փող. 69

Կազմակերպության գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցված է

Բազմաֆունկցիոնալ բազմաբնակարան բնակելի շենքը նախատեսվում է կառուցել Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Վարդանանց 69 հասցեում գտնվող հողամասում: Բազմաֆունկցիոնալ բնակելի շենքի կառուցման համար հատկացված տարածքն ունի հարթ ռելիեֆ: Նախագծված շենքի ստորգետնյա հատվածում նախատեսված է բնակիչներին պատկանող մարդատար մեքենաների համար նախատեսված 26 տեղով մեկ հարկանի ավտոկանգառը:

Շենքի վերգետնյա հարկերից արաջին և երկրորդ հարկերում նախատեսված են բազմաֆունկցիոնալ առևտրահասարակական նշանակության տարածքները, իսկ մնացած հարկերը (3-12) բնակելի են:

Կառույցի տվյալ հարկայնության համար գործող շինարարական նորմերի պահանջներին համապատասխան բնակարաններից ելքը նախատեսված է առաջին և տիպի չծխացող աստիճանավանդակների միջոցով, որոնք առաջին հարկում ապահովված են դեպի դուրս անմիջական կապով: Էվակուացիոն ուղիների հարդարման համար օգտագործված են հրակայուն նյութեր: Հրդեհի դեպքում վերելակների հորաններն ապահովված են արտաքին օդի ներմուծման համակարգով: Արտաքին օդի ներմուծման և ծխահեռացման համակարգերի օդափոխիչ սարքերը տեղադրված են առաջին տիպի միջնորմներով առանձնացված խցիկներում:

Մասնաշենքերի կոնստրուկտիվ սխեման իրենից ներկայացնում է երկու ուղղություններով կոշտ հանգույցներով շրջանակային հիմնակմախք: Հիմքերը ժապավենաձև են: Միջհարկային ծածկերը մոնոլիտ ե/բ – ից են: Արտաքին պատերը ինքնակրող են, հիմնականում երեսպատված են տուֆ, բազալտ և տրավերտին քարերի երեսպատման սալերով: Տանիքը հարթ է՝ կազմակերպված ջրահեռացման համակարգով:
Գինը Բնակարանների վաճառքն ավարտված է։
Կառուցապատող Լևոն Ամիրխանյան
Հետադարձ Կապ info@levonamirkhanyan.com / +37410 - 278137, +37410 - 272218