ՀայՆախագիծ

Գրիգոր Ազիզյան

Երևան, 0025, Չարենցի փող. 1
(37410) - 575895, (37410) - 575101

Քաղաքացիական և Առևտրային Նախագծում, Արդյունաբերական և Տրանսպորտային Նախագծում, Շինարարության Կառավարում / Շինարարական Ինժինիրինգ, Նախահաշիվների Կազմում, Ծավալների Հաշվարկ և Տարածքների Չափագրում

Բարձրահարկ Շենքերի Նախագծում, Բնակելի Շենքերի Նախագծում, Առևտրային Շենքերի Նախագծում, Առանձնատների Նախագծում, Քաղաքաշինական Հատակագծում, Արդյունաբերական Շենքերի և Շինությունների Նախագծում, Տրանսպորտային Կառույցների Նախագծում, Սպորտային և Համերգային Համալիրների Նախագծում, Ճանապարհների Նախագծում, Շինարարության Կառավարում, Շինարարական Ինժինիրինգ / Գլխավոր Կապալառուի Գործառույթներ, Նախագծային Ինժինիրինգ / Գլխավոր Նախագծողի Գործառույթներ, Նախահաշիվների Կազմում, Աշխատանքների Ծավալների Հաշվարկում, Տարածքների Չափագրում


Էլ․ Փոստ Կայք
Աշխատանքային Օրեր / Ժամեր
ԵՐԿԵՐՔՉՈՐՀՆԳՈՒՐԲՇԲԹԿԻՐ
Լուսանկարներ
Մեր Մասին
"Հայնախագիծ" Բաց Բաժնետիրական Ընկերությունը ստեղծվել է "Հայպետնախագիծ" պետական Գլխային նախագծային ինստիտուտից, որը հիմնվել էր 1955թ. տարածաշրջանի գլխավոր հատակագծերը նախագծելու և իրականացնելու նպատակով, այդ թվում՝ բնակելի և հասարակական կառույցներ և այլ բացմաբնույթ ճարտարապետական նախագծեր իրականացնելու համար:
Ծառայություններ / Ապրանքներ
Ապրանքներ
 • "Armestimate" շինարարության գնահատման ծրագիր,ներդրում և սպասարկում:

Քաղաքաշինություն
 • Տարածաշրջանների տարաբնակեցման նախագծեր
 • Տարածքների հատակագծման նախագծում
 • Բնակավայրերի գլխավոր հատակագծեր
 • Քաղաքների գոտիավորման նախագծեր
 • Տարածքների կառուցապատման նախագծեր

Ճարտարապետական միջավայրի ձևավորում
 • Ներքին և արտաքին ձևավորում
 • Ճարտարապետական փոքր ձևերի մշակում
 • Այգեպուրակային տարածքների նախագծում
 • Դիտատեղեկատվական համակարգի նախագծում
 • Ոչ ստանդարտ կահավորումների նախագծում

Շենքերի ինժեներական կահավորում
 • Ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերի նախագծում
 • Էլեկտրասնուցման համակարգերի նախագծում
 • Օդափոխության և օդի լավորակման համակարգերի նախագծում
 • Ջեռուցման համակարգի նախագծում
 • Գազամատակարարման համակարգի նախագծում
 • Հեռուստառադիոհաղորդակցային համակարգի նախագծում
 • Հաղորդակցման ճանապարհացանցերի նախագծում

Ծավալային նախագծում
 • Բնակելի և հասարակական շենքերի նախագծում
 • Կրթական շենքերի նախագծում
 • Առողջապահական շենքերի նախագծում
 • Մշակութային և սպորտային կառույցների նախագծում
 • Տրանսպորտային կառույցների նախագծում
 • Մեմորիալ համալիրների նախագծում
 • Պաշտամունքային կառույցների նախագծում

Կոնստրուկցիաների նախագծում
 • Քարե և երկաթբետոնե կառուցվածքների ստատիկ և դիմանիկ հաշվարկում, նախագծում
 • Տեղական կառուցվածքների (կոնստրուկցիաների) հաշվարկում, նախագծում
 • Տարածական կառուցվածքների (կոնստրուկցիաների) հաշվարկում, նախագծում

Հետազոտություններ
 • Ինժեներաերկրաբանական
 • Շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի