ՀԱԷԿ-ի Շինարարություն (ՀԱԷԿՇԻՆ)


Երևան, 0043, Շարուրի փող. 36/2
(37410) - 428272

Արդյունաբերական և Տրանսպորտային Շինարարություն, Ինժեներական Համակարգեր, Մասնագիտացված Շինարարություն և Ծառայություններ

Հիդրոտեխնիկական Կառույցների Շինարարություն, Սպորտային Համալիրների Կառուցում, Հեռահաղորդակցության Ցանցերի և Կառույցների Շինարարություն, Ջրամատակարարման Խողովակաշարերի Կառուցում, Ջրահեռացման (Կոյուղու) Խողովակաշարերի Կառուցում, Պոմպակայանների Կառուցում, Ջրամեկուսացում, Ջերմամեկուսացում, Կղմինդրե Տանիքների Կառուցում, Ավտոմատ Ոռոգման Համակարգերի Տեղադրում, Ոռոգման Համակարգեր, Բուլդոզերներ, Հիդրոմուրճեր, Բեռնատար Ավտոմեքենաներ, Ավտոբետոնախառնիչներ, Ավտոկռունկներ, Աշտարակային Ամբարձիչներ, Լողավազանների Կառուցում


Անշարժ Գույքի Կառուցապատողներ

Բնակելի Անշարժ Գույքի Կառուցապատողներ


Էլ․ Փոստ Կայք
Աշխատանքային Օրեր / Ժամեր
ԵՐԿԵՐՔՉՈՐՀՆԳՈՒՐԲՇԲԹԿԻՐ
Հայտարարություններ
2020-07-07

Շինարարական նորագույն մեթոդների և տեխնոլոգիաների կիրառությամբ «ՀԱԷԿՇԻՆ» ՓԲԸ-ն արդյունավետությամբ շարունակում է «Լիդիան Ինթերնեյշնլ» ԲԲԸ Ամուլսարի հանքավայրի շինարարական աշխատանքները նաև ձմռան ամիսներին: Մասնավորապես ծովի մակարդակից մոտ 2600մ բարձրության վրա կառուցվում են գրունտի վերգետնյա փոխակրիչը, վերջինիս կառավարման կայանը, հումքի ջարդիչ և մաղիչ արտադրամասերը:

2020-07-07
Երևանի Zipline-ի կառուցում

ՀԱԷԿՇԻՆ-ի 2017 թվականի նշանակալի նախագծերից էր Երևանի Zipline-ի կառուցումը, որն անցնում է Դավիթաշենի կամրջի տակով և տարածաշրջանում ամենաերկարն է: Առաջին թռիչքուղու երկարությունը մոտավորապես 870մ է, բարձրությունը՝ սկզբնամասում 123մ է, կամրջի տակով անցնելիս 87- 90մ: Երկրորդ թռիչքուղու երկարությունը՝ 650 մ է, բարձրությունը՝ 60մ։ Ընդ որում թռիչքի ժամանակ հնարավոր է զարգացնել 120-130կմ/ժ արագություն:

Լուսանկարներ
ԿԱՊ/CONTACTS/КОНТАКТЫ

Տնօրեն` Աշոտ Վարդանյան, vardanyanashot@haekshin.am
Փոխտնօրեն` Հրաչ Վարդանյան, vhrach@haekshin.am
Փոխտնօրեն` Արտաշես Ավետիսյան, artash@haekshin.am
Փոխտնօրեն մարդկային ռեսուրսների կառավարման գծով` Հասմիկ Գրիգորյան, g.hasmik@haekshin.am
Արտադրատեխնիկական բաժնի պետ` Վահան Զաքյան, vahanzakyan@haekshin.am
Գլխավոր հաշվապահ` Լարիսա Կիզողյան, lkizoghyan@haekshin.am
Director: Ashot Vardanyan, vardanyanashot@haekshin.am
Deputy Director: Hrach Vardanyan, vhrach@haekshin.am
Deputy Director: Artashes Avetisyan, artash@haekshin.am
Deputy Director of Human Resources Management: Hasmik Grigoryan, g.hasmik@haekshin.am
Head of Production and Technical Department: Vahan Zakyan, vahanzakyan@haekshin.am
Chief Accountant: Larisa Kizoghyan, lkizoghyan@haekshin.am
Директор: Ашот Варданян, vardanyanashot@haekshin.am
Заместитель директора: Грач Варданян, vhrach@haekshin.am
Заместитель директора: Арташес Аветисян, artash@haekshin.am
Заместитель директора по управлению кадрам: Асмик Григорян, g.hasmik@haekshin.am
Начальник производственно-технического отдела: Ваган Закян, vahanzakyan@haekshin.am
Главный бухгалтер: Лариса Кизогян, lkizoghyan@haekshin.am
ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ/ABOUT US/О НАС
ՀԱԷԿՇԻՆ-ը հանդիսանում է հանրապետության խոշոր շինարարական ընկերություններից մեկը: 2004 թվականին, ՀԱԷԿՇԻՆ-ը, որպես «ՀԱԷԿ»-ի շինարարական վարչության իրավահաջորդ, սեփականաշնորհվել է և շարունակում է շինարարական կենսագրությունը մինչ օրս` հարստանալով աշխատանքային նորանոր հաջողություններով և հիշարժան կառույցներով: Վերջին տասը տարիների ընթացքում ՀՀ-ում ընկերությունն իրագործել է ռազմավարական և տարաբնույթ նշանակության կարևորագույն կառույցների շինարարություն: ՀԱԷԿՇԻՆ-ի աշխատանքներն ընդգրկում են շինարարության` էներգետիկ, քաղաքաշինական, հիդրոտեխնիկական և արդյունաբերական ոլորտները:
HAEKSHIN is one of the biggest construction companies in Armenia. In 2004 as the result of privatization construction department of ANPP was renamed to "the Construction of HAEK" Closed Joint-Stock company, thus becoming the legal successor of ANPP construction department. During the last ten years, the company has constructed strategic as well as highly important buildings of varying significance in RA. Works implemented by HAEKSHIN include energy, urban planning, hydro-technical and industrial sectors of construction.
АЭКШИН – одна из крупнейших строительных компаний Армении. Являясь правопреемником строительного управления Армянской АЭС, в 2004 году компания была приватизирована. По сей день АЭКШИН продолжает свою деятельность по строительству широкого спектра объектов и история компании обогащается новыми достижениями и памятными сооружениями. За последние десять лет в РА компания осуществила строительство стратегических, а также важнейших объектов различного назначения. Работы АЭКШИН включают следующие отрасли строительствa: энергетическая, градостроительная, гидротехническая и промышленная.