Վաճառվում է
Ագարակ, 12փ. 36 հողամաս Հողատարածք
12 000 000 ՀՀ Դրամ
Վաճառվում է
գ․ Մարմարիկ Հողատարածք
68 500 000 ՀՀ Դրամ
Վաճառվում է
Երևան, Գ. Հովսեփյան փող․ Հողատարածք
225 000 000 ՀՀ Դրամ
Վաճառվում է
Դիլիջան Հողատարածք
8 194 000 ՀՀ Դրամ
Վաճառվում է
Երևան, Մոլդովական փող․ 54/14 Հողատարածք
11 500 000 ՀՀ Դրամ
Վաճառվում է
Երևան, 7-րդ փող․ 186/6 Հողատարածք
48 000 000 ՀՀ Դրամ
Վաճառվում է
Հայանիստ, 21-րդ փող․ 32 Հողատարածք
3 840 000 ՀՀ Դրամ
Վաճառվում է
Երևան, Մյասնիկյան պող․ 18/11 Առանձնատուն, Հողատարածք, Առևտրային / Արտադրական Տարածք
46 809 799 ՀՀ Դրամ
Վաճառվում է
Երևան Հողատարածք, Առևտրային / Արտադրական Տարածք
62 220 600 ՀՀ Դրամ
Վաճառվում է
Աշտարակ Հողատարածք
165 000 000 ՀՀ Դրամ