Կենտրոն, Խանջյան 29

Կենտրոն, Խանջյան 29

Գինը՝ Տեղեկությունը հասանելի չէ։

Կառուցապատող Լևոն Ամիրխանյան
 
Կապ info@levonamirkhanyan.com
 
Շինարարության Ավարտը 2017 / Դադարեցված
Նպատակային Նշանակություն Բազմաբնակարան
Կառուցապատողի Այլ Նախագծեր
Կազմակերպության գործունեությունը դադարեցված է

Բազմաֆունկցիոնալ բազմաբնակարան բնակելի շենքը կառուցվում է Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Խանջյան 27 հասցեում գտնվող հողամասում: Բազմաֆունկցիոնալ բազմաբնակարան բնակելի կառուցման համար հատկացված տարածքը ունի հարթ ռելիեֆ, որտեղ նախագծված շենքի ստորգետնյա հատվածում նախատեսված է մարդատար մեքենաների համար 26 տեղով մեկ հարկանի ավտոկանգառ:

Շենքի վերգետնյա հարկերից առաջին և երկրորդ հարկերում նախատեսված են բազմաֆունկցիոնալ առևտրահասարակական նշանակության տարածքները, իսկ մնացած հարկերը 3-13 բնակելի են: Շենքը կառուցվում է ժամանակակից տեխնիկական անվտանգության և հակահրդեհային նորմերին համապատասխան:

Մասնաշենքերի կոնստրուկտիվ սխեման իրենից ներկայացնում է երկու ուղղություններով կոշտ հանգույցներով շրջանակային հիմնակմախք: Հիմքերը ժապավենաձև են: Միջհարկային ծածկերը մոնոլիտ ե/բ-ից: Արտաքին պատերը ինքնակրող են, հիմնականում երեսապատված են տուֆ, բազալտ և տրավերտին քարերի երեսապատման սալերով: Տանիքը հարթ է` կազմակերպված ջրահեռացման համակարգով:

Նախագիծ (6)

Շինարարության Ընթացքը (2)