ԵրևանՆախագիծ


Երևան, 0001, Փավստոս Բուզանդի փող. 1/3
(37410) - 562711, (37493) - 415033, (37410) - 563886

Քաղաքացիական և Առևտրային Նախագծում, Արդյունաբերական և Տրանսպորտային Նախագծում, Կառուցվածքների Նախագծում, Ինժեներական Համակարգերի և Մասնագիտացված Աշխատանքների Նախագծում

Բարձրահարկ Շենքերի Նախագծում, Բնակելի Շենքերի Նախագծում, Առևտրային Շենքերի Նախագծում, Արդյունաբերական Շենքերի և Շինությունների Նախագծում, Արդյունաբերական Շենքերի / Շինությունների և Տրանսպորտային Կառույցների Կառուցվածքների Նախագծում, Շենքերի Մոնոլիտ Երկաթբետոնե Կառուցվածքների Նախագծում, Էներգամատակարարման Նախագծում, Ջեռուցման / Օդափոխության և Օդորակման Համակարգերի Նախագծում, Ջրամատակարարման և Կոյուղու Նախագծում, Լանդշաֆտային Նախագծում


Էլ․ Փոստ Կայք
Աշխատանքային Օրեր / Ժամեր
ԵՐԿԵՐՔՉՈՐՀՆԳՈՒՐԲՇԲԹԿԻՐ
Լուսանկարներ
Ծառայություններ
 • Բնակավայրերի և քաղաքային տնտեսության զանազան ոլորտների զարգացման քաղաքաշինական /տարածական պլանավորման/ հայեցակարգերի, ծրագրերի, սխեմաների և նախագծերի մշակում.
 • Բնակավայրերի գլխավոր հատակագծեր, գոտիավորման սխեմաներ և նախագծեր, բնակավայրերի կամ նրանց առանձին մասերի կառուցապատման և մանրամասն հատակագծման նախագծեր.
 • Բոլոր տեսակի բնակելի և հասարակական շենքերի ու շինությունների նախագծեր.
 • Տրանսպորտային համակարգերի զարգացման, ավտոմայրուղիների, փողոցների, կամուրջների, թունելների, ստորգետնյա անցումների շինարարության սխեմաներ ու նախագծեր.
 • Ինժեներական և կոմունալ համակարգերի զարգացման, բոլոր տեսակի ինժեներական ցանցերի ու շինությունների կառուցման սխեմաներ և նախագծեր.
 • Շրջակա միջավայրի պահպանության, բարեկարգման ու կանաչապատման սխեմաներ ու նախագծեր.
 • Մոնումենտալ և փոքր ճարտարապետական ձևերի նախագծեր.
 • Քաղաքաշինության և ճարտարապետության ոլորտի գիտական և հետազոտական աշխատանքներ.
 • Շինարարության կազմակերպման նախագծեր և հաշվարկային փաստաթղթեր, ինչպես նաև շինարարության տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորումներ.
 • Նախագծերի փորձաքննություն.
 • Տեղագրական, երկրաբաշխական և ինժեներաերկրաբանական հետազոտություններ և այլն,
 • Երևանի համայնքի ընթացիկ քաղաքաշինական քարտեզի կազմումը, քաղաքի գլխավոր հատակագծի և գոտիավորման նախագծի իրագործման փոփոխությունների հաշվառումը և կազմումը,
 • Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագծի իրագործման հետ կապված քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման տեխնիկական և նախագծային առաջադրանքների նախնական ուսումնասիրությունը և դրանց վերաբերյալ եզրակացությունների տրամադրումը,
 • Երևանի քաղաքապետի կողմից տրամադրվող քաղաքաշինական ծրագրային /տարածական պլանավորման/ փաստաթղթերի ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքների նախապատրաստումը /կամ դրանց վերաբերյալ եզրակացությունների տրամադրումը/,
 • Նախագծային այլ կազմակերպություններում կատարվող քաղաքաշինական ծրագրային /տարածական պլանավորման/ փաստաթղթերի նախնական ուսումնասիրությունը և դրանց վերաբերյալ եզրակացությունների տրամադրումը,
 • Երևանի և քաղաքի տրանսպորտային համակարգին առնչվող ճանապարհատրանսպորտային հաղորդակցուղիների նախագծերի վերաբերյալ եզրակացությունների տրամադրումը,
 • Երևան քաղաքի ինժեներական ենթակառուցվածքների և ստորգետնյա հաղորդակցուղիների մայրուղային ծրագծերի և նախագծերի նախնական, ինչպես նաև ավարտված նախագծերի համալիր համաձայնեցումը:
 • Երևան քաղաքի ինժեներական ենթակառուցվածքների և ստորգետնյա հաղորդակցուղիների /ճանապարհներ, կամուրջներ, ջրամատակարարման, ջրահեռացման, էլեկտրամատակարարման, գազամատակարարման, կապի/ նախագծման գլխադասային նախագծային կազմակերպության լիազորությունների իրականացումը:
Լավագույն Նախագծային Կազմակերպության Դիպլոմ
«Երևաննախագիծ» ՓԲԸ-ին 2011 թվականին ԱՊՀ երկիր-մասնակիցների շինարարական գործունեության համագործակցության Միջկառավարական խորհրդի կողմից VI Միջազգային մրցույթում շնորհվել է լավագույն նախագծային կազմակերպության դիպլոմ: