Yerevan, 31 Chekhov St.
FOR SALE

Yerevan, 31 Chekhov St.

One Bedroom Apartment (65 sq. m.)
Price 38 000 AMD
Location Yerevan, 31 Chekhov St.
Contact voyageur69@mail.ru / 89181814252