Խոստանում են Կանաչապատ Երևան

Խոստանում են Կանաչապատ Երևան

Քաղաքապետարանի այս տարվա ռազմավարական ուղղություններից մեկը մայրաքաղաքի կանաչապատ տարածքների ավելացումն է։ Կարելի է ենթադրել, որ այս ռազմավարական փաստաթուղթը կարող է էական նշանակություն ունենալ քաղաքաշինության ընդհանուր քաղաքականության մեջ, քանի որ անկախությունից հետո փորձ է արվում շեշտը դնել ոչ միայն կառուցապատման, այլև կանաչապատ նոր տարածքների ստեղծման վրա։ Այսպիսով քաղաքաշինությանը համալիր մոտեցում է ցուցաբերվում։ «2020թ. կներդրվի կանաչապատման միանգամայն նոր մոտեցում: Նախագծված համալիր լուծումներով ու բնապահպանական ծրագրերով կմեկնարկեն կանաչապատ տարածքների վերականգնման աշխատանքները»,- ընդգծել է քաղաքապետի առաջին տեղակալ Հրաչյա Սարգսյանը: Ի դեպ նկատենք, որ կանաչապատման ոլորտի զարգացման ծրագրում ընդգրկված է այնպիսի մի հետաքրքիր «կռվախնձոր», ինչպիսին Փարոսի անտառն է: Վերջապես այս անտառի վերականգնումը պետական հոգածության ներքո կլինի։ Ինչ խոսք, Փարոսի անտառի վերականգնումը կարևոր նշանակություն կունենա նաև մայրաքաղաքի համար։ Բացի այդ, նախատեսվում է ստեղծել անտառապաշտպանիչ գոտի Սարալանջի 10 հա, Աջափնյակի Սիլիկյան թաղամասի 7.0 հա, Նուբարաշենի խճուղու 8.5 հա, Ջրաշխարհի աջակողմյան լանջի 12 հա տարածքում: Նախագծերն արդեն պատրաստ են:

Ներկայացված ծրագրից կարելի է ենթադրել, որ մայրաքաղաքի կանաչապատման ռազմավարությունը ընդգրկուն է։ Ծրագրով նոր լուծում պետք է տրվի Աշտարակ-Դավթաշեն նոր կառուցված ճանապարհահատվածի հարակից շուրջ 4,5 հա կանաչ տարածքին: Ի դեպ, նոր մշակված ռազմավարությունը չշրջանցեց նաև մայրաքաղաքի պուրակները։ Կբարեկարգվեն և կվերականգնվեն Կոմիտասի անվան այգին, Սարյանի և Խ. Աբովյանի անվան պուրակները։ Հուսանք․ որ հերթը կհասնի նաև Երևանի կարևոր հատակագծային հանգույց հանդիսացող օղակաձև այգուն։

Ինչ խոսք, այս ծրագրերի իրականացումը ծավալուն աշխատանքներ է ենթադրում։ Բնականաբար անտառածածկ տարածքների ստեղծումը կթեթևացնի մայրաքաղաքի բնապահպանական խնդիրները։ Ի դեպ այդ խնդիրները առավել արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով քաղաքապետարանում որոշել են ստեղծել «Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ-ը: «ՀՈԱԿ-ի ստեղծումը թույլ կտա կենտրոնացնել կանաչապատման աշխատանքների համար քաղաքապետարանի կողմից տրամադրված գումարները և հստակ տնօրինել դրանք: Իսկ կազմավորված պրոֆեսիոնալ և մասնագիտական թիմը կունենա քաղաքի կանաչապատման, խնամքի և ոռոգման նոր համալիր լուծում, և կատարված աշխատանքները քաղաքի համար կիրականացվեն միասնական մոտեցմամբ: ՀՈԱԿ-ը կունենա տնկարանային տնտեսություն, անհրաժեշտ տեխնիկատրանսպորտային պարկ, լանդշաֆտային ճարտարապետային մոտեցումներ, ինչպես նաև կիրականացնի շրջակա միջավայրի պահպանության որոշ լուծումներ», - նշել է քաղաքապետի առաջին տեղակալը։

Այս ծրագիրը կարող է կարևոր քայլ լինել մայրաքաղաքի կայուն զարգացման համար։ Գաղտնիք չէ, որ մարդիկ իրենց «կաշվի վրա» են զգում կանաչ տարածքների կրճատման բացասական հետևանքը։ Հիշեցնենք, որ այս խնդիրը լուծելու համար տարբեր ժամանակներում, տարբեր առիթներով մայրաքաղաքում ծառատունկ է իրականացվել՝ նպատակ ունենալով ավելացնել կանաչ տարածքները։ Սակայն խնդիրը չի լուծվել, քանի որ Երևանում ոչ պակաս խնդիր կա նաև ոռոգման համակարգում։ Եվ այսօր, երբ քաղաքապետարանը որոշում է կայացրել ավելացնել կանաչ տարածքները, կարծում ենք, առաջնահերթ և դրան զուգահեռ պետք է լուծվի անխափան ոռոգման հարցը։ Այս խնդրի լուծման նպատակով քաղաքապետարանը այս տարի գույքագրել է ոռոգման ցանցերը։ Գաղտնիք չէ, որ կանաչապատման ցանկացած ծրագրի հաջողություն կախված է ոռոգումից: Մենք փորձեցինք ավելի մանրամասն ճշտել թե ին՞չ մոտեցում է կիրառվելու ոռոգման համար։ Ըստ քաղաքապետարանի՝ այդ նպատակով քաղաքային իշխանությունը մի քանի նախագծեր ունի. օգտագործել մետրոպոլիտենի գրունտային ջրերը, խորքային հորերն ու չգործող պոմպակայանները:

Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալի խոսքով, այսօր Երևանում ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքները կազմում են 867,5 հա, իսկ մեկ շնչին բաժին ընկնող կանաչ տարածքը՝ 7,8 քմ: Անդրադառնալով մայրաքաղաքի օդի աղտոտվածության խնդրին, Հրաչյա Սարգսյանը հիմնական պատճառ նշեց քաղաքում ընթացող շինարարական աշխատանքներն ու գործող հանքերը, որոնք կարող են չեզոքացվել կանաչ տարածքների ավելացմամբ: Համաձայնելով Հրաչյա Սարգսյանի այս դիտարկման հետ, այնուհանդերձ պետք է ընգծենք, որ օդի աղտոտվածության մեծ բեռը բաժին է հասնում կենտրոն վարչական շրջանին։

Նկատենք, որ ըստ քաղաքապետարանի, բնապահպանական խնդիրների լուծումը չի ավարտվելու միայն կանաչ տարածքների ավելացմամբ։ Հրաչյա Սարգսյանը պարզաբանեց, որ ՀՈԱԿ-ի համայնքային կառույցը կզբաղվի նաև աղբի տեսակավորման, մասնավորապես՝ թափոնների ընդունման կետերի ստեղծման և սպասարկման խնդրով: